Term Dates

2022 Term Dates

Term 1     Tuesday, 24 January - Friday, 1 April

Term 2     Tuesday, 19 April - Friday, 24 June

Term 3     Monday, 11 July - Friday, 16 September

Term 4     Tuesday, 4 October - Friday, 2 December​

​